Leadership koučink, Nástroje Cesty a NLP, Enneagram

“Vědomý leader umí vést, inspirovat a rozvíjet lidi kolem sebe.”

Vaše Cesta

Rozhovor o vaší situaci, potřebách a možných řešeních. Probereme detailně to co řešíte, jaká je vaše situace, časové možnosti, motivace i to co už jste udělali, přečetli a vyzkoušeli. Dozvíte se jak funguje Leadership koučink, jaké používáme nástroje, co můžete očekávat od naší spolupráce i jak pracujeme s Enneagramem. Společně vytvoříme návrh možné spolupráce přímo podle vašich potřeb a možností.

Bezplatný rozhovor pro podporu na vaší cestě

Koučink a osobní rozvoj

Leadership, kariérní rozvoj, profesní koučink na téma a podle potřeb klienta. Šest setkání pro řešení aktuálních situací a potřeb. Společně provedeme detailní rozbor, sestavíme plán rozvoje nebo požadovaných změn. Podle vytvořeného zadání  spolupracujeme na dosažení cílů, osobním rozvoji nebo provedení potřebných změn. Tato Cesta je vhodná pro rychlé řešení situace a uskutečňování změn.

6 sezení
59 700 Kč

Cesta Lídra

Leadership, Osobní rozvoj, Enneagram

Intenzivní program v rozsahu 3 měsíců až ½ roku vytvořený pro konkrétní potřeby klienta. Začínáme s detailním rozborem situace klienta a domluvíme se na celkovém výsledku a cílech naší společné práce. S pomocí Enneagramu pracujeme na poznání svých kvalit i slabých stránek. Sestavíme si osobní profil a pracujeme na rozvoji kvalit leadershipu tam kde je to potřeba. Používáme koučink, mentorink, nástroje Cesty a NLP. Je to Cesta osobního rozvoje, poznání, změny a leadershipu. Cesta Lídra je vhodná pro střednědobou intenzivní práci s výraznou změnou a výsledky v řešených oblastech.

8 sezení
79 700 Kč

Transformační Leadership Program

Transformační program s koučinkem, mentorinkem, nástroji Cesty, NLP a Enneagramem pro ty, co chtějí dosáhnout mistrovství v oblasti leadershipu.

Intenzivní osobní program v rozsahu ½ roku až 1 rok. Doporučujeme začít s celodenním setkáním na místě dle přání klienta. Velmi vhodná jsou místa v přírodě, můžeme udělat procházku po zajímavých místech, přechod pohoří nebo navštívit místo které přímo souvisí s problémem klienta. Můžeme jít pěšky, jet na kolech, v zimě na běžkách, skialpech, nebo jen někde pobýt a společně pracovat. Používáme jedinečné nástroje koučinku, mentorinku,  metod Cesta, NLP nástroje a intenzivně  pracujeme s Enneagramem. Je to Cesta významné osobní transformace, rozvoje, poznání a změny. Transformační Leadership Program je výjimečnou příležitostí na cestě vašeho osobního rozvoje kde výsledkem je jedinečný, autentický a uznávaný leader.

12 sezení (zahrnuje 2 celodenní setkání)
139 700 Kč

 

Vaše Cesta

Koučink a osobní rozvoj

Cesta Leadera

Transformační Leadership Program

rozhovor o vaší situaci, potřebách, a možných řešeních

leadership, kariérní rozvoj, profesní koučink na téma a podle potřeb klienta

intenzivní program s koučinkem, osobním rozvojem, nástroji cesty, NLP a Enneagramem

transformační program s koučinkem, mentorinkem, nástroji cesty, NLP a Enneagramem

rozhovor

6 sezení

8 sezení

12 sezení

zdarma

59 700 Kč

79 700 Kč

139 700 Kč