Akreditovaný kurz koučinku

Akreditovaný kurz Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, celkem 120 hodin výuky a praxe.
Koučink podle standardů ICF Mezinárodní federace koučů.

Intenzivní práce v průběhu 20 týdnů
Termíny 2denních workshopů (čtvrtek + pátek): 

23. – 24. 4. 2020

21. – 22. 5. 2020

17. – 18. 9. 2020

Cena: 49 700 Kč (lze dohodnout platbu na splátky)

AKCE:

 • PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO 29. 2. 2020 – cena 29 700 Kč
 • PRO VŠ STUDENTY – cena 10 000 Kč (garantováno pouze pro první 3 zájemce)
 • PŘI JEDNORÁZOVÉ PLATBĚ – sleva 20 % z ceny kurzovného, tzn. pouze 39 700 Kč

 

Studium je obohaceno o 3 novinky (bonusy):
– práce s talenty a jedinečností s Kalmanem Horvátem
– pohyb a umění čchi-kung s Michaelou Sklářovou
– práce s Enneagramem s Bohdanou Nádas 

Program se skládá ze 7 částí, třech dvoudenních seminářů. V mezidobí budete mít možnost získané zkušenosti aplikovat v praxi díky „domácím úkolům“ a tak si techniky lépe osvojit a zjistit, jak skutečně fungují a jak vám pomáhají v soukromém životě i v praxi. Jádro vědomého koučinku tvoří práce s Enneagramem.  V poslední části je písemný test a zkouška kde absolventi povedou koučovací rozhovor s hodnotitelem tak, aby prokázali požadované koučovací dovednosti v praxi.

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni vést profesionální koučovací rozhovor a získáte praktické znalosti jak na to ve firemním prostředí, životním i transformačním koučinku. Každý účastník obdrží po úšpěšném absolvování tohoto programu Certifikát MŠMT, pracovní pozice Kouč.

 

Průběh výcviku

První část – 2denní workshop

 • Vědomá komunikace a aktivní naslouchání
 • Koučink jako jiný typ rozhovoru a jazyka
 • Základy koučinku a koučovacího rozhovoru
 • Model GROW jako základní koučovací nástroj
 • Formální koučink versus používání koučovacího jazyka
 • Čeho se vyvarovat v profesionálním koučinku
 • Jak stanovovat cíle a akce
 • Zápis koučovacího rozhovoru
 • Koučování po telefonu a internetu


Druhá část – Telelekce a praktický koučink s kolegy

 • 4 telelekce s novými koučovacími nástroji
 • 4 koučovací rozhovory s kolegy z kurzu (každý týden jeden rozhovor v roli kouče)
 • 4 koučovací rozhovory s kolegy z kurzu (každý týden jeden rozhovor v roli klienta)
 • všechny tyto rozhovory vedeny po telefonu, internetu nebo osobně
 • každý týden jiný typ rozhovoru


Třetí část – 2denní workshop

 • Osobní rozvoj a rozvoj dětí
 • Intuitivní koučink
 • Typologie osobnosti a využití v koučinku
 • Vědomý koučink a práce s egem
 • Transformační koučink


Čtvrtá část – Vybudování koučovací praxe

 • 4 telelekce
 • Praktické nápady pro koučovací praxi
 • Vlastnosti profesionálního kouče
 • práce s klienty, když kouč tak profesionál
 • Profesionální koučovací praxe
 • Etický kodex ICF


Pátá část – Závěrečný workshop

 • Profesionální koučovací rozhovor
 • Jedinečnost, talenty a životní potenciál v koučinku
 • Životní koučink
 • Exekutivní firemní koučink
 • Sportovní koučink
 • Kariérní koučink
 • Cesty a poutě v koučinku
 • Mentorink


Šestá část – Mentorink koučů

 • Práce s vybraným mentorem
 • Praktické zlepšování koučovacích dovedností
 • Zpětná vazba a porovnání koučování
 • 12 případových studií
 • Příprava na závěrečnou zkoušku


Sedmá část – z
ávěrečná zkouška

 • Zkouška – písemný test a jeden koučovací rozhovor s trenérem, ve kterém absolventi prokážou znalosti a dovednosti profesionálního kouče
 • Po úspěšném koučovacím rozhovoru obdrží absolvent Certifikát Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Zkušenosti účastníků

Škola vědomého koučinku mi dala spoustu inspirací jak pracovat a komunikovat s lidmi lépe, jak více naslouchat a klást ty správné otázky. Pomohla mi srovnat si myšlenky a zamyslet se nad svou další pracovní kariérou. To vše se také promítá i do osobního života. Škoda je, že jsem ji neabsolvovala ještě dříve, ale platí, že lépe pozdě než nikdy! Rozhodně mohu jen doporučit! Přátelské prostředí, nové poznatky, vzájemné sdílení. IVA

 

Vědomý koučink mě obohatil v poznání koučovacího jazyka a vymezení rolí kouč – mentor – terapeut. Osvojil jsem si aktivní naslouchání a efektivní dotazování a pochopil jejich kladný efekt v každodenním životě, jak v pracovním tak v osobním. Více jsem začal rozumět sám sobě, uvědomovat si svoje pocity, přijmout je a naučit se s nimi pracovat. Dovnitř to mělo kladný vliv na sebereflexi, sebehodnotu a posílení integrity – „KDO“ jsem a „PROČ“ tu jsem. Při práci smysluplně využívám nástroje jako tanec kouče, řízení know-how, techniku GROW a talent management. Školou Vědomého Koučinku to pro mne neskončilo, právě naopak. Následoval „Vědomý leadership“ a dnes studuji „Traumatreatment“. JIŘÍ

 

Škola Vědomého koučinku v celém rozsahu učení obohatila můj osobní, profesionální i rodinný život. Vědomou komunikaci, koučink a mentorink využívám nyní každý den. Jednám mnohem citlivěji s lidmi v práci i v rodině. Nechávám jim více prostoru pro jejich samostatné rozhodování. Školu vědomého koučinku doporučuji pro zlepšení vztahů na všech úrovních. VLASTA

 

Na koučinkový kurz můžete navázat dalším studiem:

Víkend s Enneagramem

 • Moudrý a dynamický nástroj poznání a rozvoje
 • Porozumění svému chování, osobnosti a egu
 • Pochopení, co mě omezuje a proč tomu tak je
 • Naučíte se, jak udělat skutečnou změnu ve svém životě 
 • Uvidíte svůj potenciál, sílu a možnosti dalšího rozvoje
 • Pochopíte, co je za chováním lidí kolem vás
 • Více informací zde

Fotogalerie