Škola Vědomého koučinku

Akreditovaný kurz Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, celkem 120 hodin výuky a praxe.
Koučink podle standardů ICF Mezinárodní federace koučů.

Intenzivní práce v průběhu 16 týdnů
Termíny 2denních workshopů (čtvrtek + pátek): 
21. – 22. 3. 2019

11. – 12. 4. 2019

9. – 10. 5. 2019

Cena: 49 700 Kč (s DPH)

 

Jak podporovat klienta v přemýšlení a tvorbě cílů? 
Jak správně položit otázku?
Jak prakticky postupovat při integraci změn do každodenního života a plánů do budoucnosti? 
Co je to profesionální koučink? 
Odpovědi na tyto a další otázky a mnoho užitečných nástrojů a technik získáte právě na tomto kurzu.

Program se skládá ze 7 částí, třech dvoudenních seminářů a v mezidobí budete mít možnost získané zkušenosti aplikovat v praxi díky „domácím úkolům“ a tak si techniky lépe osvojit a zjistit, jak skutečně fungují a jak vám pomáhají v soukromém životě i v praxi. Jádro vědomého koučinku tvoří práce s Enneagramem.  V poslední části je písemný test a zkouška kde absolventi povedou koučovací rozhovor s hodnotitelem tak, aby prokázali požadované koučovací dovednosti v praxi.

Po absolvování tohoto semináře budete schopni vést profesionální koučovací rozhovor a získáte praktické znalosti jak na to ve firemním prostředí, životním i transformačním koučinku. Každý účastník obdrží po úšpěšném absolvování tohoto programu Certifikát MŠMT, pracovní pozice Kouč.

Průběh Školy Vědomého koučinku

První část – 2denní workshop

 • Vědomá komunikace a aktivní naslouchání
 • Koučink jako jiný typ rozhovoru a jazyka
 • Základy koučinku a koučovacího rozhovoru
 • Model GROW jako základní koučovací nástroj
 • Formální koučink versus používání koučovacího jazyka
 • Čeho se vyvarovat v profesionálním koučinku
 • Jak stanovovat cíle a akce
 • Zápis koučovacího rozhovoru
 • Koučování po telefonu a internetu


Druhá část – Telelekce a praktický koučink s kolegy

 • 4 telelekce s novými koučovacími nástroji
 • 4 koučovací rozhovory s kolegy z kurzu (každý týden jeden rozhovor v roli kouče)
 • 4 koučovací rozhovory s kolegy z kurzu (každý týden jeden rozhovor v roli klienta)
 • všechny tyto rozhovory vedeny po telefonu, internetu nebo osobně
 • každý týden jiný typ rozhovoru


Třetí část – 2denní workshop

 • Osobní rozvoj a rozvoj dětí
 • Intuitivní koučink
 • Typologie osobnosti a využití v koučinku
 • Vědomý koučink a práce s Egem
 • Enneagram v koučinku
 • Transformační koučink


Čtvrtá část – Vybudování koučovací praxe

 • 4 telelekce
 • praktické nápady pro koučovací praxi
 • Vlastnosti profesionálního kouče
 • práce s klienty, když kouč tak profesionál
 • Profesionální koučovací praxe
 • Etický kodex ICF


Pátá část – Závěrečný workshop

 • Profesionální koučovací rozhovor
 • Životní koučink
 • Exekutivní firemní koučink
 • Sportovní koučink
 • Kariérní koučink
 • Cesty a poutě v koučinku
 • Mentorink


Šestá část – Mentorink koučů

 • Práce s vybraným mentorem
 • Praktické zlepšování koučovacích dovedností
 • Zpětná vazba a porovnání koučování
 • 12 případových studií
 • příprava na závěrečnou zkoušku


Sedmá část –
 Závěrečná zkouška

 • Zkouška – písemný test a jeden koučovací rozhovor s trenérem, ve kterém absolventi prokážou znalosti a dovednosti profesionálního kouče
 • Po úspěšném koučovacím rozhovoru obdrží absolvent Certifikát Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich